Eva Lövgren

Om Eva

Erfarenhet
  • Verksamhetsnära HR-roller
  • Strategiskt och operativt HR
  • Coacha chefer utifrån HR-perspektivet
  • Driva projekt och utveckla processer
  • Hålla utbildningar och workshops
  • HR i ledningsgrupper
  • Internationella organisationer, engelska som arbetsspråk
  • Branscherna energi, finans, handel, sjukvård och teknik
Arbetssätt och personlighet

Mitt arbetssätt är ansvarstagande, strukturerat och resultatorienterat. Min personlighet är positiv och prestigelös med integritet.

Utbildning

Personalvetare (PAO-programmet), Stockholms Universitet
Coach, HumaNova
Ekonomi, Gymnasium

LinkedIn

linkedin.com/in/eva-lovgren